اتیلن گلیکول مونو استئارات

EGMS

اتیلن گلیکول مونو استئارات (EGMS) یک سورفکتانت غیریونی است که به عنوان ماده صدفی کننده ، نرم کننده و غلظت دهنده در تولید انواع شوینده هاصدفی استفاده می شود.

کاربرد: – مایع دستشویی صدفی – شامپوهای صدفی – تگزاپون صدفی – لوسیون ها – کرم ها