دسته بندی: محصولات

EGMS

اتیلن گلیکول مونو استئارات

اتیلن گلیکول مونو استئارات (EGMS) یک سورفکتانت غیریونی است که به عنوان ماده صدفی کننده ، نرم کننده و غلظت دهنده در تولید انواع شوینده

کوکوآمیدو پروپیل بتائین

کوکوآمیدو پروپیل بتائین

  کوکو آمیدو پروپیل بتائین سورفکتانت آمفوتریک می باشد که بدلیل شرایط ویژه اش در محصولات بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد و باعث بالارفتن